24. okt, 2021

Nya regler för hälsointyg vid utlandsresa med häst

Det hälsointyg som hittills har gällt vid resa till de flesta EU-länder är inte längre giltigt.

Du måste nu ha ett hälsointyg som ska utfärdas av en officiell veterinär inom 48 timmar före lastningen. Veterinären registrerar intyget i EU:s gemensamma digitala system TRACES.NT.

OBS! Nytt från 6/11 2021: För att intyg ska kunna utfärdas måste anläggningen som hästen reser ifrån vara registrerad i Jordbruksverkets register och ha ett SE-nummer. Anläggningen måste också vara registrerad om du ska ta emot hästar från andra länder inom EU. Detta görs av den som driver anläggningen genom en e-tjänst på JBV:s hemsida www.jordbruksverket.se minst 4 veckor innan hästen ska resa. Anledningen är att dessa uppgifter inte längre kan registreras av veterinären, utan att Jordbruksverket nu måste lägga in uppgifterna om anläggningen i det EU-gemensamma  datasystemet TRACES.NT.

Även anläggningen i mottagarlandet och transportören måste vara registrerade i sina respektive länder. Kontrollera i god tid att detta är gjort!

Dela den här sidan