Utbildningar

1988-1994 Svensk Veterinärlegitimation, Sveriges Lantbruksuniversitet

1999 Mag- och tarmproblem hos hästar

2000 Tillämpad friskvård i dagens mjölkbesättning

2000 Handläggning av djurskyddsärenden

2002 Luftvägssjukdomar hos häst

2003 Mastitbekämpning på besättningsnivå

2005 ID- och färgkurs för häst

2005 Rätt test på hund och katt

2006 Utfodring av häst

2006 Urinvägs- och leversjukdomar - hästmedicin

2007 Hästtandvård delkurs I

2007 Fölsjukdomar

2007 Fårhälsovård

2008 Anestesiologi häst

2008 Diagnostik och tolkning av provsvar - häst

2009 Besiktning av häst

2010 Komplikationer i veterinär hästpraktik

2010 Djurskyddsbedömning gris

2011 DV Häst

2012 Hälta hos häst, bilddiagnostik och behandling

2012 Neurologi häst

2013 Epizootisjukdomar

2013 Rehabilitering av hästar med ryggbesvär

2014 DV Hästens exteriör

2015 Nordic Equine Veterinary Conference, Stockholm

2015 DV Häst, anestesi och analgesi

2015 Hudproblem hos häst

2016 Grundutbildning för Officiell veterinär Häst

2016 DV Fölsjukdomar

2016 DV Hovar

2017 DV Islandshästar

2017 Signalementsbeskrivning av häst, repetitionskurs

2017 Hästens träning för hållbarhet och prestation

2018 Nordic Equine Veterinary Conference, Bergen Norge

2018 Fortbildningskurs för Officiell veterinär Häst

2019 Swedish Congress of Veterinary Medicine

2019 SLU Seminarium om hundsmuggling

2020 Fortbildningskurs för Officiell veterinär

2020 Nutrition och relaterade sjukdomar hos häst

2020: Swedish Congress of Veterinary Medicine


2022: Fortbildningskurs för Officiell veterinär


2022: NCED Hästtandvård


2023: Neurologi häst


2023: Oftalmologi häst

Dela den här sidan