24. maj, 2019

2019-05-24

Den 1 juni börjar SRF:s nya vaccinationsregler gälla.

Det krävs nu tre grundvaccinationer i stället för två, och de godkända intervallen är snävare. Detta påverkar endast de hästar som grundvaccineras. 

Om jag har vaccinerat din häst får du en sms-påminnelse efter 340 dagar, och har då 25 (+21) dagar på dig att få hästen vaccinerad.

1.1.1       Grundvaccination innebär tre vaccinationer (A+B+C) med ett intervall av 21–56 dagar mellan A och B. Efter B-vaccinationen är hästen startberättigad. Se moment 170.1.3.

1.1.2       Mellan B- och C-vaccination är intervallet 90–180 dagar. Efter C-vaccinationen är hästen fortsatt startberättigad. Se 170.1.3.

1.2     Därefter ska hästen revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara fortsatt startberättigad.

3.5 I det fall mer än 365 dagar gått mellan C-vaccination och R-vaccination eller mellan två R-vaccinationer inträder startförbud. Om R-vaccination utförs inom 21 dagar upphävs startförbudet. Överskrids även denna gräns, måste hästen åter grundvaccineras med A+B+C-vaccination.

Dela den här sidan