4. apr, 2019

2019-04-04

Sammanfattning av de nya vaccinationsreglerna för häst som gäller från den 1/6 2019:

A+B: Två vaccinationer med 21-56 dagars mellanrum. Hästen får tävla 8 dagar efter den andra vaccinationen.
C: Tredje grundvaccination 90-180 dagar efter den andra.

DU SOM HAR EN HÄST SOM HAR FÅTT SIN 2:A GRUNDVACCINATION EFTER DEN 11/5 2018, MEN INTE HAR FÅTT DEN 3:E VACCINATIONEN: 
Om hästen vaccineras senast 31/5 är vaccinationen giltig. Annars måste man börja om med en ny grundvaccination om det har gått mer än 180 dagar sedan den 2:a vaccinationen.

Jag kommer att gå igenom mina journaler och meddela dem som berörs. Men det finns risk att jag missar någon, så vet du med dig att det kan gälla din häst, så kolla själv i intyget.

Välkommen att boka tid!

Dela den här sidan